Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Hinduismus

Výchozím náboženstvím staré Indie a světového společenství vůbec, které kromě pozemských východisek stylizovalo i náboženský přesah = existenci boha mimo člověka, je staroindický hinduismus. Je spjato s civilizací starověkých Hindů, jedné z prvních civilizačních vln indických = kolem r. 3000 př. n. l .

Náboženství samo je mladší. Lidé se začali nejprve společensky diferencovat na: brahmáni = kněží, kšátriové = úředníci, vajšové = řemeslníci a šúdrové = nejchudší vrstva. Náboženské představy nastoupily až později, po této diferenciaci společenské a sociální – asi 2000 př. n. l. V té době existovaly dvě náboženské vlny, přičemž první vlnu staroindickou nazýváme náboženstvím véd a druhou upanišad.

Védy

Jejich vznik spadá do období 1500 – 1000 let př. n. l. Jde o soubor literárních památek (hl. básní, ale i zpěvů a mýtů), které jsou souhrnně obrazem staroindického života. Podstatné je, že mají i výrazně náboženské ladění a lze z nich to ranné náboženství starých indů vyčíst = jsou to texty nejen literární, ale i náboženské. Uctívali dva bohy, jsou jimi Agnu a Indra. Toto védské náboženství je ještě pozemské, pozemsky kultické a hlavním nástrojem tehdejšího boha je oběť člověka. Indové se domnívali, že boha si lze usmířit obětí.

Upanišady

Toto náboženství spadá do období 1000 – 500 let př. n. l. Jedná se o dvě stě textů především literárních, ale současně i náboženských – lze z nich vyčíst náboženské zásady. Upanišady mají také dva symbolické bohy – jmenují se Šiva a Višňu. Náboženskou problematiku řeší náročněji, a to způsobem přesahovým. V tom smyslu je tato náboženská vlna velmi moderní a neliší se tolik od zcela moderních náboženství. Podstata přesahu je v tom, že uznávají druhého boha – prvním je Brahma, který podle hinduistů existuje mimo člověka a tento svět. Tím druhým je Atmán, který je uvnitř člověka. Když srovnáme hinduistický přesah s katolictvím zjistíme, že Brahma je Bůh otec – mimo tuto zemi a Atmán je lidské svědomí.

Další principy

Hinduistickému náboženství jsou vlastní některé další principy:

  • reinkarnace – věří a předpokládají, že lidská duše nežije jen jedním životem, že se převtěluje, tedy reinkarnuje.
  • karma – posmrtná blaženost. Nechápou ji pozemsky, ale přesahově = transcendentálně jako ztotožnění s bohem. Karmy se dostane tomu člověku, který žil po celý život mravně, slušně a vstřícně.
  • hinduismus velmi dá na náboženskou průpravu, která se nazývá meditace. Jedná se o pravidelné lidské zklidnění, rozhovor s bohem. Je to prvek, který se uplatňuje i v moderních náboženstvích. Vyloženě technickou pomůckou je jóga.

V současné Indii je hinduismus předním náboženstvím, vyznával ho Gándí, Tcháchur. Jeho odpůrcem je islám.