Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Pobělohorský stát

Bitva na Bílé hoře znamená konec české samostatnosti. Český stát se stal součástí rakouské nadnárodní monarchie, tzn., že jsme se vymezili jako parciální část středoevropské mocnosti a vzdálili jsme se západu. České země jsou právně i fakticky rakouskými zeměmi. Během 17. stol. se zde vystřídalo několik panovníků, kteří přinesli integraci do rakouského celku:

  1. 1621 – 1637: Ferdinand II.
  2. 1637 – 1657: Ferdinand III.
  3. 1657 – 1705: Leopold I. – císař, jeden z největších pobělohorských Habsburků
  4. 1705 – 1711: Josef I.
  5. 1711 – 1740: Karel VI. – císař a otec Marie Terezie

Zeměpisná určenost českých zemí prošla po Bílé hoře změnami v neprospěch Čech.

V r. 1635 za to, že Sasové vystoupili ve třicetileté válce na straně císaře, museli jsme se vzdát Dolní a Horní Lužice v jejich prospěch. O 100 let později další územní úbytek přivodila Marie Terezie – na poč. 40. let 18. stol. v důsledku prvních proher ztráta Slezska. Na základě prohry v sedmileté válce (1756 – 1763) ztrácí pro české země vnější část Šumavy – hranice jde po Ostrém (už ne po Javoru).

V oblasti náboženské pobělohorská doba způsobí vnitřní emigraci – bohatí na základě Obnoveného zřízení zemského mohli zemi opustit, ale většina národa zde musela zůstat – emigrovali dovnitř státu (do svého srdce). Hlásila se ke katolickému náboženství, ale fakticky zůstávala věrná reformnímu náboženství minulosti. Věrnost reformní náboženské tradici byla doplňována i věrností k českému jazyku. Toto uchování bylo hodnotami, které se staly zažehnutím národně obrozeneckého zápasu v době nové.

Demografické poměry obyvatelské: doba pobělohorské přinesla pokles obyvatelstva v Čechách. České země měly kolem 4 milionů obyvatel, po Bílé hoře“ klesl počet na 3 miliony v důsledku emigrace, ztráty území – z okrajových území nám zbylo pouze Těšínsko a Opavsko. Lidé umírali bídou, hladem, nedostatkem a na choroby. V r. 1791 se nárůst obyvatel obnovil a české země na poč. 18. stol. měly opět 4 mil. obyvatel. Demografický pohyb s sebou přinesl ztrátu elit – odešly do ciziny a u nás se z různých důvodů objevují jen v podobě jedinců – Masaryk, Palacký, Riegr, což byla bolestná situace. Krize elit se projevuje dodnes.

Stavy: duchovenstvo – jediná vrstva společnosti, která po Bílé hoře posílila. Vysoká šlechta ze země většinou odešla, za ní nastoupila cizí šlechta, např. Stadiónové, Buquoyové, Piccolominiové, páni z Albenreuthu – vždy šlechta rakouská. Nižší šlechta utrpěla, protože se katastrofálně zmenšily možnosti její obživy. Před Bílou horou vlastnila čtvrtinu půdy v zemi, po Bílé hoře desetinu. Dochází k obrovskému omezení měst. Byla omezena jejich obchodní činnost na jejímž základě se rozvíjela. Dochází k jejich agrarizaci, což je opakem výrobně-obchodních center západní Evropy.