Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Římská kultura

Řím byl především mocenským ústrojím, ale přesto se mu podařilo vytvořit duchovně-kulturní tradici, která je sice menší a mladší než řecká, ale přesto svébytná a hodnotná. Římané rádi zdůrazňují své kulturní sepjetí s antickou tradicí řeckou. Vergilius ve své Aeneadě zvolil bojovníka od Tróji, žení se tam. Předobrazem vlastní římské kultury byla kultura etruská. Etruskové po sobě zanechali řadu znaků: oblouk, urny a sarkofágy a také metodu haluspicií.

Vlastní kultura a literatura římská

Plautus - autor Komedie o hrnci, Chlubný voják; Catullus – slavný lyrický básník, vyznal se z lásky k Lesbii; Gaius Julius Caesar – vojevůdce, právník, spisovatel – Zápisky o válce galské; Cato – prosaik, nesmiřitelný odpůrce Kartága; Cicero – řečník.

Hmotná kultura

Hmotná kultura pomáhala vytvářet obraz věčného města Říma, nejslavnější jsou: forum Romanum – hlavní náměstí; Traianovo forum; zbytky římského divadla, Koloseum, vpravo od Kolosea je Konstantinův vítězný oblouk, Pantheon; Hadriánovo mausoleum; sloup Marca Aurelia; Caracallovy lázně – na svou dobu velmi technicky vyspělé (sauna, vyhřívaná voda); Cirkus Maximus; katolická stránka – bazilika sv. Petra (zvon na věži oznamuje, že věčnost trvání je nekonečná).

Vynikající básníci

Vergilius – Aeneida, Bucolica – pastýřské zpěvy vytvořené po vzoru Theokritově; Horatius – básník, autor slavných ód na římskou velikost a moc, oslavná poezie; Ovidius – tvůrce Metamorfózy (principem je proměna), spisek Umění milovat; Petronius – přinesl do římské literatura satiru, je autorem práce Satyricon.

Dějepisectví

Hlavním představitelem je Tacitus – napsal Obecnou historii, vedle toho i dílo Germánie (o vývoji germánských kmenů).

Veřejné a politické postavy

G.J.Caesar; Plinius Starší – autor spisku Přírodověda, shrnuje i dějiny četných dalších oborů; Plinius Mladší – politik a státník; Konstantin Veliký – poprvé začal překonávat zásady starého světa a otevřel prostor pro křesťanství.

Filozofie

Filozofie měla menší zastoupení než v Řecku, lze v ní rozpoznat řeckou tradici. Lucius Seneca a Marcus Aurelius – oba stoikové. Závěrečnou etapu římské filozofie tvoří novoplatonismus.