Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Nizozemí v 17. století

17. stol. je ve znamení Holandska, Nizozemí a všestranného rozvoje této země. Skládalo se ze sedmi provincií, největší Holand, v čele země stál místodržící a celozemský sněm, přičemž každá z provincií měla ještě zvláštní lokální sněmy. Byla zde budována stupňovitá demokracie. Hlavním vládcům v zemi, kteří moc odvozovali od Viléma Oranžského, se říkalo oranžisté – byli jednou ze dvou mocenských skupin země. Druhá skupina = zástupci amsterodamské buržoazie – obchodníci, podnikatelé.

Obě skupiny se lišily v koncepci pojetí a řízení země. Oranžisté = tradicionalisté smysl svého konání viděli v dalším boji se Španěli a v jejich porážce – došlo by k rozšíření Nizozemí. Naopak amsterodamská buržoazie tento prestižní zápas odmítala a chtěla zemi vést formou zakládání nových manufaktur a obchodování = globální rozmach ekonomické potence země. Dlouho měli oranžisté navrch. Války se Španěli trvaly skoro 80 let (kromě roků 1609,1621), pak převážila buržoazie – ekonomický a finanční rozvoj.

Zbytečný konflikt mezi Holandskem a VB, protože se domnívali, že se rozchází vzájemné zájmy mezi oběma zeměmi. Obě buržoazie šly stejnou cestou – zakládaly manufaktury a předmětem sporu bylo odbytiště. Obě země byly blízké i zemědělským podnikáním – chtěli, aby se zemědělství dostalo na patřičnou úroveň. V Holandsku stavěli hráze a v Anglii vysoušeli bažiny.

Holandsko žilo ve znamení koloniální expanze. Založena Východoindická společnost a Západoindická společnost. Východoindická společnost převzala bývalé državy portugalské , indonéské a pronikla do čínských přístavů a obchoduje s Japonskem. Zakládali plantáže, do E dovoz tabáku, kožešin, kakaa. Západoindická společnost pronikla k břehům Ameriky, u řeky Hudson založila město Nový Amsterodam, v r. 1667 obsazeno Brity – potom jméno New York.

Hlavním centrem veškerých příštích iniciativ byl Amsterodam – svým významem předčil bývalé italské přístavy, ale i přístavy španělské a portugalské a Paříž. Amsterodam byl průmyslové město, centrem obchodu a světový přístav. Brzy se stal i centrem finančním a bankovnictví. Dobře občansky vybavený – nemocnice, divadla, parky = všestranný rozvoj a rozkvět. Později zde i školství: univerzita v Leidenu a v Amsterodamu.

Přítomnost předních evropských činitelů vědy a umění: filosof Baruch Spinoza, malíř Rembrandt de van Rijn, učenec a vzdělanec, český emigrant J.A.Komenský, který tu dožil a je zde pochován.