Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Rok 1968 a SSSR

V průběhu necelých třiceti let jsme přišli po druhé o naši nezávislost. Když se začaly připravovat události roku 1968, zaujímal SSSR celkem neutrální stanovisko, protože se domnívali, že vedoucí úloha KSČ by mohla být ohrožena. 8.12.1967 přiletěl Brežněv do Prahy a probíral s Novotným situaci. V únoru a březnu 1968 začala probíhat celonárodní diskuse. SSSR rozpoznal, že se jedná o nastolení demokratických alternativ v ČSR.

V březnu 1968 jsou Dubček s Lenártem pozváni do Drážďan. Vůdci socialistického bloku v čele s Brežněvem začali kritizovat náš vývoj, obviňovali je z revezionizmu a z pravicové orientace. V květnu 1968 jsou naši vedoucí představitelé Dubček, Černík a Smrkovský znovu pozváni na společné jednání mezi nejvyšší představitele sovětského bloku, tentokrát do Moskvy. Sověti na adresu Pražského jara argumentují, využívají vznik politických alternativ v dubnu 1968 (KAN, K 231 a další) a charakteru prvomájových oslav.

Peroutka a Tigrid vzkázali do Prahy, že jestliže má náš demokratizační proces mít naději na úspěch, nesmí mít protisovětské hroty. V ČSR byla atmosféra taková, že na varování nikdo nebral zřetel. Žurnalisté v tomto duchu promlouvali, hlavním viníkem našich konfliktů v minulosti je SSSR. 27.6.1968 v tomto duchu vyšlo 2000 slov.

Sověti na poč. července 1968 svolali do Varšavy třetí kolo jednání. Naše delegace tam nejela, ale poslala dopis, že jsme samostatný stát, a že se před žádný soud nechystáme. Tím vzrostlo napětí mezi SSSR a ČSR. 19.7.1968 se na Hradčanech schází ÚV KSČ, který potvrdí toto stanovisko. Hledají se cesty urovnání. Na konci července 1968 dojde k dvojstrannému jednání mezi předsednictvem ÚV KSČ a předsednictvem ÚV Komunistické strany Sovětského svazu v Čierné nad Tisou. Představitelé SSSR přijeli speciálními vlaky. Nakonec se dohodli na usnesení, které bylo projednáno na poradě všech vedoucích politiků sovětského bloku ve dnech 3. - 4.8.1968 v Bratislavě.

Byl nastolen kompromis:

  • V ČSR budeme dále pokračovat v demokratizačním procesu Dubčekově. Sovětský blok ho bude respektovat.
  • Neopustíme ovšem Varšavskou smlouvu. Chápali jsme to jako proces demokratizace a SSSR jako upevnění sovětského bloku. Sověti náš vývoj nesmyslně chápali jako porušení úmluvy.
  • 17.8.1968 přijel do Komárna Jánoš Kadár a varoval Dubčeka. Brežněv poslal Dubčekovi výhružný dopis. 20.8.1968 se sešlo ÚV KSČ, který projednával mimo jiné přípravu 14. sjezdu KSČ, který měl začít 9.9.1968. Měli projednat i překlad dopisu, ale když se k tomu dostali, přijel generál Dzúr a sdělil Černíkovi, že od Náchodu je ČSR obsazována sovětskými vojsky, nad Prahou se ozvala letadla. 21.8.1968 byla naše země obsazena.