Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Vznik první světové války a její průběh v letech 1914 - 1915

Problémy 2. poloviny 19. a počátku 20. stol. vyvrcholily ve vznik 1. světové války. Jedná se o celoevropský a celosvětový konflikt, který dosud lidstvo neprožilo, přinesl většinou negativní, ale nový rozměr lidského života. R. 1914 je považován za předělový čas dosavadního lidského vývoje, od tohoto roku se počítají dějiny nejnovější.

Příčiny vzniku 1. světové války

  1. nepřijatelná velmocenská politika Německa usilující o nadvládu mezi Berlínem a Bagdádem
  2. snaha VB neomezeně kontrolovat světová moře
  3. politika Rakouska na Balkáně – velkopanský vztah Vídně k balkánským národům. Byla to bezprostřední příčina vzniku 1. světové války.

28.6.1914 po velkých jarních manévrech Rakousko – uherské armády, které se konaly každoročně, probíhala v Sarajevu vojenská přehlídka, kterou navštívil následník trůnu Ferdinand d´ Este z Konopiště a jeho žena Žofie (původem Češka). Gavrilo Princip na ně spáchal atentát, nejprve umírá Žofie a pak její manžel. Díky tomu vznikne ve světě otřes a vytvoří se napětí mezi Rakouskem a Srbskem. Rakousko nedoceňovalo, že prostřednictvím Rakousko – srbské války může vzniknout 1. světová válka.

Rakušané vytvářejí na Srby obrovský tlak, chtějí převzít vyšetřování atentátu do vlastních rukou. 23.7.1914 dají Srbům ultimátum, 26.7.1914 císař vydá mobilizační vyhlášku: "Mým národům". 28.7.1914 Rakušané vyhlásili válku Srbům a početné rakouské bataliony pochodovaly do Srbska. Srbové se bránili, ale Rakušany nemohli zastavit. Srbům jdou na pomoc Rusové – využijí toho Němci. 1.8.1914 vyhlásí Německo válku Rusku, přidá se Francie a 5.8.1914 s jistou nevolí vyhlásí rakouský císař válku Rusku. Vznikají rozdělené fronty. Problém Rakušanů s Němci byl v tom, že od počátku bojovali na dvě fronty, vojenskou mašinérii a moc museli dekoncentrovat.

29.8.1914 dochází k první bitvě u Tannenbergu ve východních Prusích, kde německý maršál von Hindenburg (pozdější prezident vídeňské republiky) porazí Francii. 6.9.1914 se odehraje bitva na Marně na přístupových cestách do nitra Francie. Němci jsou zde zastaveni.

Do konce r. 1914 vstoupí do války Turecko na straně Německa a Rakouska. Kolem Vánoc jsou Rakušani vytlačeni od Bělehradu. V r. 1915 boje pokračovaly. V březnu 1915 vítězí Rusové na základě protiútoku u Přemyšle. Němci v květnu 1915 dosáhnou vítězství u Gorlice a u Tarnopolu, což bylo považováno za strategicky velmi důležité a zásadní. Během r. 1915 vstoupí do bojů Itálie – je zajímavé, že bojuje na straně Dohody (Itálie změnila strategii své účasti v 1. svět. válce) Na podzim 1915 se do bojů zapojí Bulharsko na straně Rakouska, Německa a Turecka. Boje se rozšíří do Albánie, Černé hory a Makedonie. Mají charakter celosvětové války.