Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Dějiny starověkého Egypta

Dějiny starověkého Egypta datujeme od 4000 – 3000 let př.n.l do oblasti Středozemního moře. Pro svoji strategickou polohu jsou to dějiny důležité – ovlivnily dějiny celého středomoří a četný odraz dějů Egypta nacházíme i v Evropě. Počáteční zásluhy na objasnění měl kněz Manéthón (Manehto), který dokumentuje, že ranný počátek egyptských dějin se dělil na dvě oblasti – dolní Egypt (severní) a horní Egypt (jižní). Dělilo se tak podle řeky Nilu (v místě, kde vytéká do moře je dolní tok). Ke sjednocení obou částí Egypta dochází za první a druhé dynastie. Dějiny se rozdělují podle dynastických rodů, kterých bylo 32. Civilizační roli zde sehrálo písmo – nejprve hieroglyfické (obrázkové). Když ho převzali kněží, vzniklo hieratické a zásadní zásluhu o jeho rozluštění má Francouz J.F. Champollion. Dějiny se dělí na tři vývojové fáze a na pozdní dobu egyptskou.

Nejstarší egyptská říše 2700 – 2180 let př.n.l.

Centrum bylo v dolním Egyptě, hlavním městem Memfis. Rozhodující kulturní oblastí byla oblast Gízy, kde docházelo ke stavbě pyramid. Byly to jehlanovité stavby, které byly vystavěny z obrovských kvádrů. Do nich se ukládaly ostatky králů. Největší je Cheopsova (Chufevova) pyramida. Rozkládá se na ploše více než 5 ha a její původní výška byla asi 146m. Druhou největší je pyramida jeho syna Rachefa (Chafrého). Není přesně objasněno, jak byly tyto stavby zhotovovány. Staří Egypťané našli magnetické pole, které tělo uchovávalo.

Staří Egypťané se živili především zemědělstvím. Velká skupina lidí stavěla pyramidy. Vytvořili si státní správu, aparát, který tvořili příslušníci královských rodin.

Obchod

Jejich lodě pluly na východ Afriky, nejrozvinutější obchod byl s Foiničany.

Náboženství

Přišli s novými bohy (ale náboženství bylo stejné): bůh Slunce , jeho žena Éset, syn Hór, bůh Usíre (řecky Osíris). Podle pověsti spolu Hór s Éset oživili zemřelého boha Ré. Připomínky...

Stará říše zanikla z příčin vnitřních. Jednotliví představitelé moci přestali totiž královskou moc respektovat.

Střední egyptská říše 2040 – 1786 př.n.l.

Hlavním městem ve střední části byl Véset. Vládli zde panovníci od dvanácté dynastie. Došlo k ekonomickému rozmachu v oblasti zemědělství. Byly vytvářeny zavodňovací kanály; vyvíjela se nová technologie – metalurgie. Obchod byl veden s dalekými oblastmi země Punt (pravděpodobně na úz. dnešního Somálska). Pyramidy se stavěly menší. Vznikala literární tradice – hymnické skladby. Z náboženství převažuje kult boha Amóna. Střední Egypt se rozloží kvůli útokům východních národů – Hyksósové.