Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Nástup Lucemburků na český trůn, vláda krále Jana Lucemburského

Rok 1310 představuje předěl v českých dějinách a ve vývoji starého českého státu. Po vymření Přemyslovců po meči přichází do Čech rod Lucemburků – v nástupci Janově přivodí rozkvět českého státu.

K tomu, aby se Jan Lucemburský stal českým králem, musel splnit několik podmínek:

  1. První podmínkou je realizace sňatku mezi ním a devatenáctiletou Eliškou Přemyslovnou. Manželství příliš šťastné nebylo, ale narodil se z něj Karel IV.
  2. Další podmínkou bylo to, že vysoká šlechta musela být českého původu, na Moravě moravského původu.
  3. Zavázal se, že bude vybírat daně jen určitého typu.
  4. Slíbil české šlechtě, že ho nebude muset následovat na rytířských a válečných cestách do ciziny, a že konečně a to musel stvrdit, se vzdá německých rádců.
  5. Další věci se týkali se dědictví.

Ve vztahu k českým zemím vystupoval jako "král cizinec". Do českých zemí se jen vracel i díky tomu nešťastnému vztahu s Eliškou Přemyslovnou. Ale především to byl rytíř, vychovaný v západní Evropě – líbilo se mu tam, účastnil se válek, rytířských turnajů a do Čech si přicházel pouze pro peníze.

Jeho vládu v Čechách zajišťovali dva správci: Jan z Lipé a od r. 1333 jeho syn Karel IV. Častá nepřítomnost měla za následek úpadek země, rozrušování jejích struktur – komunikace, společenské poměry, ale bylo tomu tak hl. za Jana z Lipé. Za Karla IV. dochází k postupnému zlepšování poměrů v Čechách. Velkým vnitřním problémem byl i vztah krále a šlechty. V r. 1318 na sjezdu šlechty v Domažlicích mu šlechta vypověděla poslušnost, došlo k roztržce, jen za pomoci Ludvíka Bavora se mu podařilo tento problém zvládnout.

Na druhou stranu vláda krále cizince v Čechách po dobu 30 let měla i své přínosy – měl mezinárodní kontakty, nemalý vliv jako přední evropský rytíř, podařilo se mu české země rozšířit. Připojil zbytek Chebska, část Horní Lužice a některá knížectví slezská – Vratislavské, Hlohovské a Münstenberské.

Od r. 1335 polský král Kazimír i panovník uherský začínají proti němu argumentovat stejně jako jejich předchůdci proti Přemyslu Otakaru II. V uherském Vyšebrodě a Trenčíně probíhala jednání, aby se vzdal nečeských území – přistoupí na to za podmínky, že je mu do jeho správy předáno celé Slezsko.