Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Doba jagellonská

Vedle politických problémů jež reprezentovala vláda obou králů představuje i rozmach země po stránce náboženské, společenské, ale hl. kulturní. Východiskem života byla náboženská situace v  zemi – na jejích strukturách dožívalo husitství. Na druhé straně se Jagellonci snažili obnovit katolické náboženství.

  • katolické náboženství se rozvíjí skromně. Husitská tradice zde stále je a pouze 10 % obyvatel se dobově hlásí ke katolicismu – většinou vyšší vrstvy.
  • staroutrakvisté – tradiciózní pozůstatky doby husitské. Hlásí se k přijímání podobojí, oživují husitské náboženské myšlenky.
  • novoutrakvisté – věřící, kteří přijímají myšlenky Lutherovy a od staroutrakvistů se liší tím, že odmítají tradici apostolika = svěcení od dob sv. Petra po tehdejší dobu.
  • jednota bratrská – společenství velmi ortodoxní, ale na druhé straně také poměrně malé. Po r. 1508 (1620) byla zakázána a žila v ilegalitě.

Vznikají některá výrazná náboženská centra: Jagellonci se starají o to, aby řada českých měst si vytvářela katolickou tradici. Nejvstřícnější byla Plzeň, České Budějovice, Brno, Jihlava a Olomouc. V obl. Boleslavi sídlila hl. jednota bratrská. Zvláštní situace byla na pražské universitě – do popředí se dostala filozofická fakulta. Někteří studenti, hl. teologové, odchází do Krakova, do Vídně a zčásti do Lipska.

Náboženství ovlivňovalo celé naše dějiny.

Rozvíjejí se i další atributy našeho státu – užívání mateřského jazyka = čeština se stává běžnou hl. v obl. úřední. Na Moravě r. 1480 a v Čechách r. 1495 dokonali ústup němčiny a latiny.

Humanismus a renesance

V době jagellonské sem začínají pronikat počátky humanismu a renesance jako nový proud životního stylu, který předznamenává nástup novověku.

Než se rozhostil humanismus a renesance, dochází k doznívání pozdní gotiky, kterou nazýváme vladislavská gotika. V tomto stylu je vytvořeno:

  • dostavba Pražského hradu v podobě Vladislavského sálu
  • vznikají hrady a zámky pozdně gotické, které si staví šlechta: Švihov, Blatná, Pardubice, Pernštejn.
  • měšťanské chrámy: Kutná Hora – chrám sv. Barbory; Louny – chrám sv. Mikuláše
  • nástěnné malby: autory jsou Matěj Rejsek a Benedikt Riet.

Český humanismus

Český humanismus znamená novou duchovní a společenskou orientaci.

  • větev latinská: Jan z Rabštejna, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
  • linie česká: Viktorin Kornel ze Všehrd

Prvky renesanční: nastupuje prostřednictvím detailů – hl. okna ve Vladislavském sále (rovné, souměrné linie), portál tovačovského hradu a v další vlně renesanční stropy na klatovské radnici.