Celá historie Katalog Fórum Další odkazy O webu Nápověda

TIP: Kupte si puzzle nebo stolní hry na největším eshopu Puzzle-prodej.cz, vybrat si můžete ze 7000 motivů skladem!

Situace v 80. letech ve světě a v Evropě, změna poměrů

V pravidelné výměně politiky konfrontace a politiky „de tan“ znamenají 80. léta opět nastolení politiky konfrontace. Sověti 27.12.1979 bez ohlášení vtrhli do Afghánistánu, svrhli tamní vládu a dosadili místo ní vládu skutečně prosovětskou, v jejímž čele stál Babrak Karmal. Snaha nastolit sovětský režim byla neúspěšná, Sověti se v Afghánistánu nikdy nestali pány situace, vlastnili vždy jen území, na kterých právě byla jejich vojska – hlavně kolem hlavního města Kábulu. Proti Sovětům rostl odpor Afghánců, který přerostl v národní revoluci = gerilu. Ačkoli v Afghánistánu nebyla pevná fronta, zemřelo tam 50 000 Sovětů. Gorbačov musel sovětskou armádu stáhnout. Invaze do Afghánistánu neměla efekt jen pro afghánský lid samotný, ale razantní postup SSSR obecně zhoršil mezinárodní situaci. Svět se ocitl na prahu studené války. Dosavadní socialistický režim v Evropě a ve světě vystřídali konzervativci: v USA Reagan, v Německu v r. 1982 Helmut Kohl, v Afghánistánu Tečrová.

Tyto konzervativní režimy zaujaly tvrdý postoj proti SSSR (z rozhodnutí Reagana umístili rakety do střední Evropy).

Vše bylo podpořeno přeměnou ekonomických postupů ve světě. Dosud převládaly Keynesovy teorie založené na státních dotacích a vstupu do ekonomií jednotlivých zemí. Nyní je tato teorie vystřídána. Milton Friedman přišel s rozvojem tržního hospodářství, které mělo v jeho pojetí velkou výhodu. Bylo ekonomicky velmi aktivní, celý západní svět se začal ekonomicky rozvíjet. Tím postupně vzniká G7 - rozhodujících soustava ekonomicky vyspělých států. Různé země přijímaly Friedmanovy názory různě (v Německu teorii přijali, ale s opatřeními; v pojetí západoněmecké ekonomiky dostalo hospodářství podobu sociálního zabezpečení).

V 1.pol. 80.let, když Reagan viděl tento ekonomický nástup, přidal se k tomu i politicky; SSSR prohlásil za říši zla. S vírou v USA a kapitalismus se rozhodl SSSR porazit. To nemohl udělat vojensky, ale ekonomickou soutěží SDI = strategická obranná iniciativa USA. Sověti nemohli USA stačit. V SSSR došlo k výměně politických struktur Brežněv, Andropov, Černěnko, Gorbačov v r. 1985. Ekonomická soutěž nebyla bez rizika (problém byl v tom, že Gorbačov a SSSR mohou rozpoutat válku). Došlo k jednání mezi Gorbačovem a Reaganem – nejprve v Ženevě, pak v Reykjavíku a ve Washingtonu. Gorbačov se rozhodne reformovat sovětský režim, vytvoří Perestrojku – přestavba ekonomického systému, glastnosť – větší svoboda slova. Ani jedno nemohlo obnovit ekonomickou soutěž. Proto přistoupí „k demontáži sovětského imperia“. Nejprve odstoupí sovětské satelity (jako např. Polsko).

V r. 1991 došlo k rozpadu SSSR na Rusko, Bělorusko, Ukrajinu, Kazachstán. Gorbačov musel odejít. Jeho rozpadem končí 80. léta ve světě. Pro lidstvo tak nastává nový věk - světověk.